Menu

Zo kom je snel weer van die Corona-kilo’s af

Modelleringsverslag van Santino Sciacca

Stop en sta stil
bij wat je maag van je wil

Gewichtsbeheersing op basis van je innerlijke kompas


Aanleiding 

Ik ben een aantal jaren geleden in de loop van een ongeveer een jaar bijna 30 kilo afgevallen. Naast sport en beweging speelde bij het afvallen vooral voeding/dieet een belangrijke rol. Ik bezit zelf blijkbaar het vermogen om - op belangrijke momenten - de juiste/gezonde keuzes te (blijven) maken, die in lijn liggen met mijn gewichtsbeheersings-doelen.


Zo behaal ik mijn gewichtsdoel en kan ik het ook lang vast houden. Dit specifieke vermogen wil ik  verder onderzoeken. Ik ken namelijk helaas veel mensen die niet in staat blijken te zijn blijvend af te vallen c.q. hun gewicht te beheersen. Zij zijn op de belangrijke momenten niet in staat die keuzes te maken die nodig zijn om hun gewicht gerelateerde doelen te behalen/behouden.


Te modelleren persoon
Ik ken iemand die denk ik nog beter dan ik, in staat is om op de cruciale momenten de juiste/gezonde keuzes te (blijven) maken, die ervoor zorgen dat ze haar gewichtsbeheersings-doelen behaalt en behoud.


Zij kan door gezondheidsredenen niet sporten of veel bewegen en is dus voor haar gewichtsbeheersing volledig aangewezen op ‘’slim eten’’. Ik zal haar gaan modelleren.


De gemodelleerde expert zit in een proces van afvallen c.q. onder een bepaald gewicht blijven. (Ik vermoed bij aanvang van deze opdracht dat de door de expert gebruikte principes/techniek ook gebruikt zouden kunnen worden bij personen die juist moeite hebben met het behalen van gewichtstoename.)  Ik hoop dat deze modellerings-opdracht inzichten en informatie oplevert die anderen en mezelf zal helpen om gewicht beter te beheersen.


Doelgroep
Deze modelleringstechniek is bedoeld voor personen die hun gewicht graag beter willen beheersen. Meestal betekent dit in eerste instantie dat ze willen afvallen. De motivatie hiertoe hebben ze. Evenals ook het karakter/doorzettingsvermogen om een dieet langere tijd vol te houden.


Toch lukt het deze mensen ondanks genoemde positieve eigenschappen en karaktertrekken niet om blijvend op een gezond gewicht te leven. Ze komen vaak terecht in een soort jojo-effect van afvallen en aankomen. Dan weer zijn ze extreem goed bezig en dan weer laten ze de boel de boel en worden ze zelfs zwaarder dan ooit tevoren.


Bij deze techniek gaat nu eens een keer om het hoe in plaats van het wat met betrekking tot afvallen.

Ik ga hier dus niet in op wat je wel of niet zou moeten eten.

Vetten, eiwitten en koolhydraten volle en lege calorieën ik vertel je er graag meer over, maar voor nu ga ik ervan uit dat mensen die deze techniek willen gebruiken in de basis wel weten wat de juiste voeding is.


Wat de mensen in mijn doelgroep helaas wel missen om blijvend succesvol af te vallen, is een goed contact, gevoel en duidelijke communicatie met het eigen lichaam. Door dit gemis oriënteren deze mensen ze zich bij het afvallen of gewichtsbeheersing vooral of zelfs uitsluitend extern. Dat wil zeggen op plastische informatie uit een boekje van een afval of dieet goeroe. Ze gaan voor het ‘’doel’’ maar kunnen het doel niet goed verbinden en plaatsen met eigen lichaam en geest.

Gevolg is dat ze op karakter afvallen. Omdat ze het graag willen. Omdat ze over karakter en doorzettingsvermogen beschikken. Het gaat helaas vaak om alles of niets pogingen.  Ze houden zich als ze zich er eenmaal toe zetten strikt aan het dieet. Ze doen alles precies volgens het boekje.


Helaas echter verloopt een mensenleven vaak niet volgens het boekje. Een mensenleven is niet in een boekje of afval-bijbel samen te vatten. Er gebeuren onverwachte dingen. Mensen kennen tegenslagen en emoties en soms gelukkig ook onverwachte meevallers. Een dieetboek geeft dus slechts een beperkte houvast bij het afvalproces omdat iedereen uniek is en anders in elkaar zit. Zodra het doel is behaald vervallen veel mensen helaas ook weer in oude gewoontes.

Deze techniek helpt je je gewicht permanent te beheersen. Om impulsen te beheersen en verleidingen beter te kunnen weerstaan door het maken van bewuste keuzes, in contact en in congruentie met je lijf.


De referentie- en controle-val (metaprogramma’s)
Opvallend genoeg zie ik vaak hetzelfde patroon terugkomen bij mensen die af willen vallen.

Het gaat ongeveer zo:

Op een dag realiseert iemand zich dat het lichaamsgewicht een kritische grens bereikt heeft

Externe referentie en controle buiten zelf 
De oorzaak van deze realisatie is veelal extern gerefereerd.
Bv een arts die op een dieet aandringt of het zoveelste kledingstuk dat niet meer past.
De persoon in kwestie heeft echter geen idee hoe dit gewichtsprobleem precies op te lossen en vraagt zich af of het bij hem/haar wel gaat werken. Vervolgens wendt men zich voor de beantwoording van deze vragen tot een externe expert zoals bijvoorbeeld een diëtiste of een boekenschrijver of beter nog een beroemdheid.

Externe referentie en controle binnen zelf
Als de expert de noodzaak en de te volgen route heeft toegelicht komt op een zeker moment het besluit bij de cliënt dat het inderdaad tijd is om te gaan afvallen.

Dit gebeurt vervolgens aan de hand van allerlei tellijsten, boeken en calorietabellen enz.

Ook crash diëten en extreme varianten zoals alleen maar brood of alleen maar soep zijn populair. In deze fase heiligt het doel de middelen. Hoe sterker het karakter en doorzettingsvermogen van de client hoe harder, sneller en beter de kilo’s eraf vliegen.

De resultaten mogen er afhankelijk van de methode dan ook zijn. Er is dus in zekere zin sprake van succes

Helaas is deze methode van afvallen geen lang leven beschoren. Na een tijd snakt de cliënt naar iets lekkers en komt hem/haar de soep uit de oren. Dit valt niet vol te houden.

Interne referentie en controle binnen zelf
Aangemoedigd door de gunstige resultaten (positieve feedback van arts of diëtiste versterkt het zelfvertrouwen) van de afgelopen periode en de noodzaak tot verandering (immers dit is niet vol te houden) gaat de cliënt in deze fase lekker zelf aan de slag.

Er worden allerlei ‘’kleine en slimme’’ aanpassingen aan het gegeven dieet gemaakt door de cliënt zelf. Een beetje van Sonja Bakker hier een beetje van de buurman daar. Een beetje soepdieet een beetje brooddieet. Nog wat tips van de hartstichting gemixt met wat goede vetten en de wetenschap dat koolhydraten echt nodig zijn en zie daar……..na enkele weken… tata ….de kilo’s en het vet vliegen er weer aan.  Hoe is het mogelijk?!

Gelukkig weet een goede vriendin wel raad en het appeldieet zal zeker het gewenste resultaat gaan brengen zo is de verwachting.
Als na al deze ellende de realisatie komt dat het allemaal niet werkt, komt de volgende fase.

Interne referentie en controle buiten zelf
Er is iets mis met mijn stofwisseling, ik heb zware botten…….
Het is gewoon genetisch bepaald en bovendien krijg ik geen signaal als ik vol zit.

Op enig moment als het gewicht weer de spuigaten uitloopt zal deze client zich weer tot een zoveelste expert wenden met de vraag wat moet ik doen, ik weet het niet, ik heb alles al geprobeerd en ik ben al zoveel afgevallen..

De cyclus begint opnieuw.

 • Externe referentie en controle buiten zelf
 • Externe referentie en controle binnen zelf
 • Interne referentie en controle binnen zelf
 • Interne referentie en controle buiten zelf
 • Externe referentie en controle buiten zelf

Beter navigeren op het eigen lijf (je innerlijke kompas)
Waar gaat het in bovenstaand scenario mis?
Het ontbreekt de cliënt immers niet aan karakter of doorzettingsvermogen

Nee, het gaat hier mis bij de ontbrekende interne referentie m.b.t. lijf en gevoel.

De cliënt haalt zijn dieet wijsheid uit een boekje. Dat gaat dan vooral over wat wel en niet te eten. Echter wanneer te eten, dat kun je niet uit een boekje leren tenzij je gaat blindvaren op standaard-lijstjes en timetables in een afvalboek.

Veel belangrijker, krachtiger en effectiever is het voor iemand die het gewicht wil beheersen of afvallen om hierbij te kunnen navigeren op je eigen lijf, je gedachten en je gevoel. Je kunt leren navigeren op je innerlijke kompas door in contact te komen en te leren luisteren naar je lijf en je gedachten.

De techniek die ik heb gemodelleerd is bedoeld om in contact met het eigen lijf congruent te kunnen bepalen wanneer je wel of niet consumeert (eten en/of drinken). Deze techniek stelt je in staat om de extreme pieken en dalen uit het proces van afvallen en toenemen te halen. Dit zorgt voor een meer gebalanceerd en evenwichtiger gewichtsbeheersings-proces waarbij het streefgewicht langdurig vastgehouden kan worden. Een prettig gewicht wil je immers het liefst de hele tijd en niet alleen in de zomer of op vakantie.

Het te modelleren vermogen nader gespecificeerd
Ik wil graag het vermogen om zich aan het gekozen gewichtsdoel te houden, onderzoeken.

Bij het proces van gewichtsbeheersing kan naast voeding ook bv ook sport, beweging, stress enzovoort een rol spelen. Deze zaken laat ik hier buiten beschouwing. Ik spits me bij deze modelleringsopdracht volledig toe op het aspect van op enig moment wel of niet consumeren. 

Nog specifieker; ik spits me hierbij toe op die specifieke momenten, waarop de expert die succesvol haar gewicht beheerst bij verleidingen die (juiste)keuze maakt, die congruent is met haar gewichtsbeheersingsdoel.

Met andere woorden het betreft hier de modellering van een persoon die in staat is om zich aan haar dieet te houden en haar gewicht te beheersen ondanks de vele verleidingen.

Hoe denkt de expert als het gaat om gewichtsbeheersing en wat is het interne beslissingsproces om op de cruciale momenten iets van voeding/drank wel of niet in de mond te stoppen.
 

Doel van het modelleren
Het doel van deze modellering is het schrijven van een techniek die mensen zal helpen zich makkelijker en beter hun gewicht te beheersen bij verleidingen en triggers op het gebied van eten en drinken.

Waar dient het toe?
Deze techniek helpt je om je impulsen te beheersen en verleidingen beter te kunnen weerstaan door het maken van bewuste keuzes (iets wel of niet eten of drinken), in contact en in congruentie met je lijf.

Ecologie
Dit modelerings-onderzoek past prima bij mijn waarden en identiteit.  Zoals aangegeven heb ik zelf te maken gehad met een gewichtsbeheersings-proces. Daarnaast zijn gewichtsproblemen (+ en -) een groeiend maatschappelijk probleem en komen steeds vaker voor. Hieromheen heeft zich inmiddels een hele industrie ontwikkelt. Er wordt veel geld verdient en uitgegeven. 
Dit onderzoek focust zich eens niet op allerlei wondermiddelen, poedertjes en toverdrankjes. 

Nog is het beperkt tot specifieke diëten. De inhoud laat ik geheel bij de gebruiker zelf.

Het gaat hier uitsluitend om het hoe.

Ik zal me hier niet mengen in de discussie of de persoonlijke doelen van de gebruikers en hun dieet keuzes en doelen wel of niet goed of gezond zouden zijn.

Het gaat mij hier uitsluitend om het denken en het interne beslissingsproces om iets op enig moment wel of niet in de mond te stoppen. 
Dit model zou, zo vermoed ik - met kleine aanpassingen - ook toepasbaar kunnen zijn voor personen die om gezondheidsredenen streven naar gewichtstoename.

Overtuigingen en metaprogramma’s


Overtuigingen de expert 

 • Ik werk met een techniek van maximumgewicht* en streef naar minder
 • Het gaat om zelfbeheersing en self-control
 • Ik houd niet van opgelegde diëten
 • Geen dwangmatigheid
 • Het moet soepel en natuurlijk zonder mezelf de geneugten van het leven te ontnemen.
 • Ik mag ook uit de band springen en genieten; wetende dat ik dan de volgende dag zwaarder zal zijn. De dagen erna compenseer ik dat weer.

Uitleg gebruik techniek van maximumgewicht*

 • Het max. gewicht zal bij aanvang van je dieet lager liggen dan je huidige gewicht. Je zit dus bij aanvang van je dieet boven je max. Kies een max. dat hooguit 2 of 3 kilo boven je huidige gewicht ligt. Zo stel je een realistisch en haalbaar doel voor jezelf. 
 • Zodra je afvalt komt je echte gewicht steeds dichter bij je max.  
  Zodra je je max bereikt, word deze max. je gewichts-plafond. 
 • In de verdere loop van je dieet zal je max hoger komen te liggen dan je huidige gewicht. Je max is dan dus echt een hoger plafond geworden.
 • Zodra je merkt dat je dit max. gewicht goed kunt volhouden, kun je jezelf een nieuw max gewicht stellen.
 • Doe dit (nieuwe max. kiezen) steeds in kleine behapbare stappen. Zo blijf je je doelen behalen en blijf je succesvol.

 

Metaprogramma’s

De meest uitgesproken metaprogramma’s bij de expert zijn:

 • Intern gerefereerd (8,8)
 • De expert weet zelf wat ze wel en niet wil en wat wel en niet goed is als het gaat om haar dieet en gewicht.
 • Ze vaart op haar eigen kompas en laat zich niet door de mening van anderen leiden.
 • Controle binnen zelf (8,4)
 • De expert ziet zichzelf als oorzaak en niet als gevolg.
 • Ze is optimistisch over de maakbaarheid der dingen als het om haar dieet en gewicht gaat.
 • Waar een wil is, is een weg i.p.v. beweren dat ze er niks aan kan doen.
 • Globaal (7)
 • De expert is in staat het grotere geheel te overzien als het om haar dieet en gewicht gaat.
 • Ze vindt dat als het om diëten en gewichtsbeheersing gaat, anderen vaak te pieterpeuterig bezig zijn op de vierkante millimeter en in de problemen komen doordat ze het overzicht verliezen.

Ik merk dat ik vergeleken met de expert wat meer op de details focus als het gaat om gewichtsbeheersing en afvallen. Maar bij zowel de expert als bij mij blijft het grotere geheel het belangrijkst. 

 • Alleen (7)
 • De expert werk als het om haar dieet en gewicht gaat, het liefst alleen zonder dat anderen zich ermee bemoeien. Ze vindt dat anderen er bij hun dieet te veel opgaan in de groep en zo hun zelfstandigheid verliezen.
 • Ze werkt autonoom en kan haar taak zonder ondersteuning tot een goed einde te brengen. Ze heeft een zeer goed vermogen om haar dieet doel te bereiken en eventuele problemen op te lossen, zonder dat wie dan ook haar motiveert, begeleidt, helpt of controleert.
 • Procedure (6,8)
 • De expert is van mening dat je m.b.t. dieet en gewichtsbeheersing moet afmaken waar je aan begonnen bent.
 • Naar toe (6,3)
 • De expert is vooral bezig met wat ze wel wil en wat ze wil bereiken. Ze laat zich niet afleiden door bezig te zijn met wat vermeden moet worden.
 • Ze richt zich op de doel i.p.v. de beren. 
 • Ontwikkeling (5,8)
 • De expert heeft een duidelijke behoefte aan geleidelijke ontwikkeling.
 • Ze heeft een hekel aan routines die steeds opnieuw uitgevoerd moeten worden of situaties die steeds hetzelfde blijven.
 • Tegelijk heeft ze geen behoefte aan radicale en snelle veranderingen.
 • De expert streeft m.b.t. haar dieet en gewicht naar permanente en geleidelijke verbetering.
 • Iedere dag een draadje of in dit geval iedere dag een onsje.
 • Ze laat zich niet meeslepen in de waan van de dag. Ze laat zich echter ook niet tegenhouden door belemmerende tradities en gewoontes.

Ik merk dat ik hier wat hoger scoor op change. Op zich ook wel logisch omdat ik geen gezondheidsproblemen of lichamelijke beperkingen heb kan ik wat sneller en extremer aan/met mijn gewicht werken.


 • Activiteiten (5,7)
 • De expert scoort gemiddeld op activiteiten en lager op informatie.  Op mensen scoort ze bij het diëten en gewichtsbeheersing het laagst.
 • Ze richt haar aandacht dus op de activiteiten d.w.z. de uitvoering en in mindere mate op de informatie.
 • Doen wat je zegt is een motto dat hierbij aansluit. Ze besteed de meeste aandacht aan de concrete handelingen.
 • Ze is in mindere mate gericht op de cijfers en gegevens. Ik vertaal dit naar dat ze niet voortdurend bezig is om te zoeken naar shortcuts en manieren om het consumeren van overbodige calorieën te kunnen rechtvaardigen. 
 • Heden 5,4./Toekomst 4.2/Verleden 0,4
 • De expert scoort gemiddeld op heden en toekomst als het om diëten en gewichtsbeheersing gaat.
 • Ze scoort zeer laag op verleden. Ze heeft een lichte voorkeur voor het heden, het hier en nu.
 • Ze werkt wel met een visie op de toekomst en laat zich niet afleiden door het verleden of onrealistische toekomstfantasieën.
 • Belangrijk is verder dat ze niet snel gehinderd zal worden door het idee dat ze het al zo vaak heeft geprobeerd.

Verschillen tussen zelf en expert m.b.t. metaprogramma’s
Opvallend genoeg komen de belangrijkste metaprogramma’s van de expert overeen met die van mijzelf als het gaat om gewichtsbeheersing. Ik scoor wel hoger op verandering en details als het om dit onderwerp gaat.

Algemeen commentaar op deze techniek
Deze techniek past uitstekend bij NLP. Deze techniek maakt je bewust van het verschil tussen hoofd en lijf. Deze techniek helpt je om lijf en hoofd weer met elkaar te verbinden en de communicatie tussen deze delen tot stand te brengen. Ze helpt je te luisteren naar jezelf. Ze gaat ervan uit dat je alles wat je nodig hebt reeds in je hebt en dat je mag vertrouwen op jezelf. De metaprogramma’s controle binnen zelf en interne referentie zijn hierbij erg belangrijk bij de toepassing van deze techniek. Het basisprincipe van deze techniek is makkelijk te leren namelijk


Stop en sta stil bij wat je maag je te vertellen heeft.  

Vervolgens kun je prachtig zien hoe je innerlijke beleving kan worden toegepast om jouw werkelijkheid te vormen. 

De 7 stappen van deze techniek

 1. Helder doel stellen (voorbereiding)
 2. Stop/Aandacht weg van trigger
 3. Aandacht naar zelf en maagstreek
 4. Stempel
 5. Calorie-bestedingsbeslissing
 6. Mentale Go/No Go
 7. Concretisering/uitvoering


Instructie voor modelleren expert

Stap 1

Een helder doel voor jezelf stellen (voorbereiding)
Het doel van deze voorbereidende stap is dat je voor jezelf achterhaalt wat voor jou persoonlijk je doel is van jouw afvalproces/gewichtsbeheersingsproces en dat je de intrinsieke overtuiging creëert en versterkt dat je dit doel gaat halen, impulsen zult kunnen beheersen en de vele verleidingen die op je pad zullen komen zult kunnen weerstaan.

1a. Doelbepaling

Bepaal nu voor jezelf wat jouw (eind)doel is m.b.t. het afvalproces/ gewichtsbeheersingsproces. 
Met andere woorden; Wat zou je hierin graag willen en waar droom je van.

Neem hiervoor rustig de tijd.

Denk hierbij vooral ook na over de vraag; wat levert het gewichtsbeheersingsproces mij uiteindelijk (op een hoger niveau; /overtuigingen/identiteit/spiritualiteit) op.

1b. Dissociëren

Maak nu van je doel een mentaal plaatje/film. M.a.w. zie het jezelf doen. 
Zie maar wat je allemaal kunt bereiken.

Kijk van een afstandje (gedissocieerd) naar jezelf en zie wat je doet en hoe je doet als je je doel hebt bereikt. Zie jezelf in een filmpje. Hoe ziet dat eruit? Waar ben je? Met wie ben je? Wat zie je? Wat hoor je.

1c. Associëren

Stap nu in gedachte in de situatie (geassocieerd) (het helpt om ook letterlijk een stap naar voren te doen). Jij speelt vanaf nu de hoofdrol in je eigen film. Jij bent jezelf en ervaart nu in alle zintuigen dit glorieuze moment waarop je je doel hebt bereikt. Je doet nu die mooie/leuke/belangrijke dingen die door het bereiken van je gewichtsdoel mogelijk zijn geworden. Let op waar in je lijf je dit voelt! Wat is de beweging/richting van dit gevoel? Merk maar wat je nu gelooft en waar je van overtuigd bent. Wat is nu belangrijk voor je?  Houdt deze positieve gedachte en bijbehorende positieve gevoelens vast. 

1d. Verankeren

Wellicht komt er nog een woord, kleur, geluid of beweging in je op. Gebruik deze als anker om toekomstig steeds makkelijker en sneller dit positieve doelgevoel te kunnen oproepen.

Vanaf nu ben je gericht op het bereiken van dit doel. (Zet nu je metaprogramma ‘naar toe’ aan.)

1e. 2e anker

Tijdens het oefenen met anderen bleek dat sommige naast het bovengenoemde doel extra houvast en motivatie konden halen als ze terugdachten aan een moment uit hun eigen verleden waarop ze terug hadden gekeken op een glorieus moment waarop ze sterk genoeg waren geweest om nee te zeggen (dus bv een dag na het voorval terugkijkend op).

De proefpersonen gebruikten tijdens de modelleringsoefening deze prettige gedachten en bijbehorende trotse gevoelens als extra anker. Om dit 2e anker te vestigen kun je dezelfde stappen doorlopen als bij het vestigen van het 1e anker.


Zintuigelijk specifiek voorbeeld
Ik merk dat als ik aan mijn doel denk er direct een plaatje bij me bovenkomt van mezelf met een sixpack (Vc). Voor mij het ultieme bewijs van fitheid en gewichtsbeheersing.

Ik zie het plaatje van mijn sixpack duidelijk voor me (Vc) en direct flitsen er ook allerlei beelden (Vc)door me heen waarbij ik met mijn sixpack dingen aan het doen ben. Ik ben fit scherp en bewegelijk.

Direct merk ik ook hoe het lichamelijk voelt om een sixpack te hebben. Ik zie mezelf al sportend met aangespannen buikspieren (Kr). Ik voel ze echt! Ik ben aan het sporten met anderen en het gaat me gemakkelijk af. Daarna zie ik me voor de spiegel ik ben een broek aan het passen en ben tevreden.

Het plaatje van de sixpack is voor mij een duidelijk anker. Ik kan het snel en makkelijk oproepen. 
Zowel in dissociatie als in associatie.

(Belang van deze stap)
Ik merk dat het hebben van een houdbaar doel dat bij voorkeur staat voor meer dan het kale doel alleen belangrijk is om doelgericht bezig te zijn.  Een te makkelijk haalbaar doel is zijn kracht snel kwijt merk ik.  Bovendien is de mindset dat dit doel niet eindig is belangrijk.

Stap 2 
Stop/Aandacht weg van trigger
Neem voor nu - om mentaal te oefenen - een situatie uit het verleden in gedachte waarbij je achteraf spijt had van de door jou gemaakte keuze m.b.t het tot je nemen van eten of drinken. Merk maar of dit een bewuste of onbewuste keuze was. Deze situatie ga je aan de hand van onderstaande instructies opnieuw doorlopen.

De volgende keer dat je daadwerkelijk in een situatie terechtkomt waarin je aan verleidingen wordt blootgesteld en moet beslissen of je iets wel of niet gaat eten of drinken, doorloop je dezelfde stappen. Overigens is het ook erg behulpzaam als je ter voorbereiding op een verleidelijke situatie (bv een verjaardag waar ze altijd van die lekkere dingetjes serveren) deze stappen te doorlopen en verleidelijke situatie te oefenen.

Ga nu in gedachten naar het moment vlak voor je getriggerd werd door de verleiding.

Zodra je trigger in gedachte bij je binnenkomt doe je het volgende:

Zeg tegen jezelf STOP!

Ga nu met je aandacht volledig weg van de trigger.

Zintuigelijk specifiek voorbeeld en commentaar

Ik merk dat ik deze stap meestal automatisch zet.  Anderen attendeerden mij erop dat zij dat niet automatisch hadden. Zij ‘’vielen dus direct aan’’ om het zo maar te noemen.

(Belang van deze stap)

Het bewust nemen van deze STOP-stap helpt dus om de eerste impuls te bedwingen. Deze stap is nodig om tot de volgende stap te komen. Als deze stap wordt overgeslagen kan het vervolg van de techniek niet effectief worden doorlopen.  


Stap 3

Aandacht naar binnen hoofd en maagstreek

Richt je volledige aandacht naar binnen naar je gedachten en stel jezelf de vraag: heb ik hoofdhonger (trek/lekkere trek/emotie) of heb ik daadwerkelijk maaghonger (eten nodig om te overleven)?

Vervolgens ga je met je aandacht volledig weg van de trigger en je hoofd en richt je je volledige aandacht op je maagstreek. De maagstreek ligt net onder je middenrif. Het plaatsen van je hand op die plek zodat je de maagstreek ook met je hand voelt, zal je helpen de aandacht naar die plek te brengen en te voelen.

Adem een keer goed door en voel bij het uitademen aandachtig of je op die plek onder je hand een leeg gevoel ervaart. Een leeg gevoel is een knijpend (naar binnen trekkend) gevoel dat bij grote maaghonger in combinatie met misselijkheid kan voorkomen.

Dit lege gevoel is uitdrukkelijk een ander gevoel dan de misselijkheid die je zou ervaren omdat je te veel hebt gegeten. Daar ontbreekt het typische lege knijpende gevoel naar binnen en is meer sprake van het op spanning zijn van de maag (naar buiten).

Zintuiglijk specifiek voorbeeld en commentaar

Deze stap is mijns inziens de belangrijkste. Na de vorige stap is de vraag wat nu? Telkens Op karakter nee zeggen? Deze stap zorgt dat je in contact komt met je lijf. Je leert door deze stap/methode te luisteren naar wat je lijf je te zeggen heeft over honger en zin.

Iemand zei tegen me ‘’ik krijg geen signaal als ik vol zit, ik heb dat niet’’.

Door het toepassen van deze stap veranderde haar perspectief. Ze zocht het signaal niet langer in haar hoofd, maar werd zich juist bewust van haar lijf. Ook leerde ze hier dat het anders kan. Ze hoeft niet te wachten op het signaal dat ze vol zit. Nee ze kan nu op ieder moment peilen of ze maaghonger heeft (lees peilen of ze het maaggevoel heeft dat ze leeg is) 

Door deze stap kun je varen/navigeren op je eigen kompas i.p.v. op de mening van de auteurs van allerlei afslankboeken. Het gaat in deze stap en methode als geheel om te leren hoe en niet om het wat.

Ik merk zelf dat na enige oefening deze stap heel snel doorlopen kan worden.  Het opleggen van de hand op de maag is een tip die in samenspraak met de proefpersonen is ontstaan. Het versterkt het bewustzijn omtrent deze stap en kan ook nog eens als extra anker dienen.

Stap 4
Beoordeling/stempel

Stel nu vast of je maaghonger hebt. 
Zo niet dan is het hoofdhonger.

Zintuigelijk specifiek voorbeeld en commentaar

Deze stap hangt uiteraard nauw samen met de voorgaande. Het gaat hier om de realisatie van wat de status van je lijf is m.b.t. je maag. Ik merk zelf dat het benoemen van je honger in maaghonger of hoofdhonger c.q. lekkere trek of een emotionele trigger er in ieder geval voor zorgt dat de keuze die ik in de volgende stap gaat maken gebaseerd is op mijn lichamelijke werkelijkheid. Als ik niet naar mijn maag luister, is het moeilijk zo niet ondoenlijk voor me om een goede beslissing te nemen. Allerlei gedachten maken een goede beslissing alleen maar ingewikkelder en moeilijker. 

Emotionele eters bv gaan eten naar aanleiding van een emotioneel voorval, stress of spanning. Dit heeft niks met maaghonger te maken. Het eten is hier een onbewuste standaard reactie op stress geworden. Door eerst goed te luisteren naar de maag wordt direct duidelijk waar de honger vandaan komt. Het (h)erkennen van de trigger is een volgende stap, die op zich overigens niet nodig is om toch tot een juiste beoordeling te komen.  

(Belang van deze stap)

Er schieten allerlei gedachten door mijn hoofd. Maar zodra de maag gepeild wordt is het alsof het direct rustig wordt en mijn innerlijke kompas de juiste richting aangeeft. In feite is dit de kern van de oefening en de basis voor de beslissing(en) die je hierna gaat nemen.

Stap 5
Caloriebestedingsbeslissing

Stel jezelf nu de vraag of je je besteedbare calorieën nu op dit moment aan deze trigger wilt besteden/verspillen? (Zelfspraak).

Zintuigelijk specifiek voorbeeld

In de voorgaande stap is aan de hand van het innerlijk kompas de richting bepaald of liever gezegd zijn de windstreken bepaald.

In deze stap stel je jezelf de vraag welke route je wilt nemen. De makkelijke, de moeilijke de mooie de gevaarlijke het is aan jou. Ik merk zelf dat het belangrijk is dat deze stap niet wordt overgeslagen. Als ik deze stap 5 oversla, werkt dat voor mij demotiverend. Dit komt omdat ik mezelf dan als het ware buiten spel zet, doordat ik dan de metaprogramma’s controle buiten zelf en externe referentie activeert. Dat geeft me een hulpeloos gevoel. De ander (dokter, diëtiste Sonja Bakker) heeft dan als het ware het stuur in handen. Ik kan dan alleen volgen en heb verder geen inspraak.

Met deze stap 5 activeer ik de metaprogramma’s controle binnen zelf en interne referentie.
 

(Belang van deze stap)

Zo maak ik middels deze stap een weloverwogen beslissing over de te nemen route. Ik ben de baas over mijn eigen beslissing. Ik snap waarom ik deze route ga nemen en kan als ik onderweg tegenslagen heb niet een ander de schuld geven. Bovendien zijn alle mooie dingen die ik onderweg tegenkom te danken aan mijn eigen beslissing. Ik ben zo dus verantwoordelijk voor zowel mijn eigen succes als mijn eigen dwalingen.

Stap 6

Mentale go/no go

Is je antwoord op de vragen in stap 4 en 5 JA 
Operate: eet/drink met volledige aandacht in het moment gericht op hetgeen je tot je neemt en geniet van smaak, geur, geluid en het gevoel. 
Het is een weloverwogen keuze geweest. 
Exit

Is je antwoord op de vragen in stap 4 en 5 Nee 
Operate als volgt:

Zeg in gedachte tegen jezelf; Nee niet doen!! Niet aan beginnen! 
Dat draagt niet bij aan mijn doel! Voorgaande gedachte aan het doel kan er in voorkomende gevallen al voor zorgen dat je je doel al ziet/hoort/voelt/ruikt.

Ga indien nodig door met zelfspraak en zeg tegen jezelf; 

Nee ik wil niet! Nee ik hoef niet! Nergens voor nodig!

 • Anker ophalen

Haal nu in gedachten het eerder verankerde mentale plaatje/film van jouw doel op. (Neem hiervoor even de tijd) Zie en beleef dat je jouw doel helemaal succesvol hebt behaald. Jij bent de meester over je gedachten. Ga daarom nog een stap verder en beleef nu een extra resultaat dat je succes nog beter maakt dan je tot nu toe in gedachte had. Ervaar het uitgebreide succes in je gedachten en wees trots op jezelf. Ervaar het gevoel dat je nu hebt omdat je dit hebt bereikt. Geniet van dit gevoel.

 • Haal het mentale plaatje nog een keer op in je gedachte en doorloop de ervaring nog een keer en geniet wederom van het gevoel.

Zintuigelijk specifiek voorbeeld en commentaar
In deze stap heb ik grofweg 2 keuzes; of ik eet/drink of ik eet/drink niet.

Als ik besluit de JA route te nemen, dan is het een bewuste keuze. Ik zorg dat ik in het moment/hier en nu ben en geniet van het eten/drinken.

Ook als ik besluit de NEE route te nemen, is het een bewuste keuze. Ik weet verstandelijk dat dit de juiste beslissing is, maar ik twijfel nog wel, ik kan het ook gewoon wel doen. Wel lekker namelijk.  Door mezelf vermanend toe te spreken en aan mijn doel te denken komt direct het plaatje van mijn doel naar boven. Ik zie direct mijn sixpack en wat dit beeld voor mij betekent. Ik zie mezelf ook lachen en genieten en voel nu ook de buikspieren.

Als ik even door fantaseer zie ik ook nieuwe beelden verschijnen, die me motiveren en mijn grotere doel scherper maken. Het is lekker om ook dit additionele beeld nog een keer op te roepen. Het tovert een glimlach op mijn gezicht en geeft me een trots en prettig gevoel. Mijn houding wordt meer rechtop en ik ben me meer bewust van mijn lijf en houding.  Ja hier doe ik het voor.

(Belang van deze stap)

Deze stap is de basis voor de daadwerkelijke uitvoering (stap 7). 
In deze stap 6 wordt op basis van de stappen 3, 4, en 5 de verstandelijke beslissing genomen en versterkt door de motivatie van je anker. Hier komen dus de voorliggende stappen samen en worden verbonden met de laatste stap.

Stap 7 
Concretisering/uitvoering

Maak een afhoudend gebaar met je hand(en) waarbij je hand(en) een barrière tussen jou en het voedsel vormen. Schud nee met je handen

Druk het voedsel in gedachte van je af.

Zeg tegen jezelf en besluit: hier ga ik mijn calorieën niet aan verspillen!!

Wijs het eten/drinken nu ook resoluut af in woord en gebaar. Maak richting de aanbieder een afhoudend gebaar met je handen tussen jezelf en het eten/drinken. 
Schud daarbij ook resoluut je hoofd (nee)

Ga direct daarna met je aandacht weg van de trigger.  

Ga verder met waar je voor de trigger mee bezig was. Richt je aandacht in ieder geval op iets anders. Als er sprake is van iemand die je het eten of drinken aanbiedt, blijf dan vooral ook niet met je gedachte hangen bij de vraag van de aanbieder. 
Daardoor geef je namelijk (onbewust) aan open te staan voor verdere pogingen van de aanbieder om alsnog ja te zeggen op het aanbod.

Ga nu met je aandacht terug naar je hoofd en ga in gedachte naar je 1e ,2e of beide ankers [Een moment dat je iets van eten of drinken weerstond en waarover je achteraf blij en trots op jezelf was]. Beleef dat trotse gevoel dat je toen achteraf had weer alsof het je nu (weer) overkomt.  Ervaar de beloning vanuit je hersenen en het gevoel dat daarbij hoort.

Dit anker kun je steeds weer blijven ophalen. Het zal je motiveren om vol te houden op moeilijke momenten


Zintuigelijk specifiek voorbeeld

Ik merk dat ik door deze stap te nemen (indien er sprake is van relevante anderen) ook heel duidelijk aan de ander aangeef wat ik ga doen/wat mijn beslissing is.

Ik merk dat ik ook met mijn lippen een tuitend zuinig ‘’gebaar ‘’ maak. Ik heb dus door deze stap zowel mezelf als eventuele relevante anderen overtuigd van wat ik ga doen. Het belangrijkste effect van deze stap is congruentie tussen m’n gedachten en gevoel en mijn gedrag. Ik geloof nu ook echt mezelf!! 

Door vervolgens weer m’n ankers op te halen weet ik waarvoor ik het doe. Dat motiveert me en het zorgt ervoor dat m’n aandacht wordt gericht op mijn doel en niet op de trigger/verleiding.

Sterker nog ik put er kracht uit, als er anderen wél toegeven aan de verleiding terwijl ze me verteld hebben dat ze graag zouden afvallen. 

Het moment van verleiding gaat voorbij en ik krijg een tevreden gevoel.

Een tevreden gevoel dat langer duurt dan het kortstondige gevoel van satisfactie, dat meestal wordt gevolgd door een langduriger gevoel van schuld.

 

(Belang van deze stap)

Deze stap (7) vormt de schakel tussen je mentale werkelijkheid en de fysieke werkelijkheid. Tot nu toe gebeurde alles in je hoofd. Nu bij stap 7 wordt de mentale beslissing in de praktijk gebracht. Stap 7 is waar je het allemaal voor hebt gedaan. Linksaf of rechtsaf hier draai je daadwerkelijk aan je stuur.


7

Zeven
Eet-tips

 • Eet alleen als je maaghonger hebt
 • Eet zodra je maaghonger krijgt en stel het eten niet uit
 • Eet met je volledige aandacht gericht op het eten en het moment 
 • Doe onder het eten geen andere dingen zoals appen, bellen, mailen, tv kijken, lezen, aan ander eten denken, enz.
 • Eet rustig en geniet van het moment en van het eten. Ervaar de smaak geur en structuur. Zodra je vol zit (lees: zodra je maaghongergevoel weg is) stop met eten

*Grote maaghonger kan juist leiden tot vreetbuien en zorgen dat je ongezonde en onverstandige beslissingen neemt m.b.t. je dieet. Zo veroorzaakt bijvoorbeeld boodschappen doen met honger impulsaankopen. Voor je het weet gooi je dan allerlei lekkere maar ongezonde dingen in je mandje. 


About the Author Librarian

Librarian is geen auteur. Librarian is een administratieve service die artikelen uit de IEP bibliotheek op deze site beheert. Wil je contact opnemen met de auteur? Kijk dan bovenaan het artikel, daar staat de naam.

Leave a Comment: