Menu

Presenteren vanuit een energieveld van rust

Auteur: Remco Smits

Modelleringsproject NLP-Masterpractitionersopleiding IEP.
Het doel van deze techniek is om vanuit een energieveld van rust te kunnen presenteren in iedere situatie. Wanneer je deze techniek gebruikt, voel je meer rust, blijf je dichter bij jezelf en ben je beter gecentreerd. Je wilt dit energieveld van rust voorafgaand aan de presentatie oproepen en het, daar waar nodig, tijdens de presentatie extra oproepen/aanzetten.


Waarom heb ik dit gemodelleerd?

Ik ben nu ruim 6 jaar werkzaam als sporttrainer. Tijdens dit werk sta ik veel voor groepen mensen een verhaal te vertellen. Nu sta ik redelijk gemakkelijk vanuit een energieveld van rust voor groepen tijdens het geven van trainingen. Bij het geven van presentaties heb daar vaak wat meer moeite mee.

Mijn ervaring is dat met name in de eerste paar minuten van een presentatie er veel onrust is, in mijn lichaam en geest. Ook als er later in de presentatie weerstand ontstaat val ik weer terug in deze onrustige toestand. In deze situaties zou ik graag dat zelfde gevoel van rust ervaren als bij het geven van trainingen.


Frank, een indirecte collega van mij kan dit uitstekend, het met rust presenteren voor groepen. En deze rust ook vasthouden en waar nodig oproepen. Ik heb hem dan ook gekozen voor het modelleren van het doelvermogen. Ik heb hem in drie verschillende contexten gemodelleerd.

- Presenteren aan een grote groep mensen (100 of meer)
- Presenteren aan kleine groepen
- Presenteren aan hoogwaardigheidsbekleders


Hoe weet ik dat de gebruiker van deze techniek het doel bereikt heeft?

Als iemand na het geven van een presentatie, waarbij hij voor aanvang deze oefening heeft gedaan, kan zeggen dat hij presenteerde vanuit een energieveld van rust. Als hij hem waar gewenst deze extra kon oproepen. En dat hij vanuit deze rustige toestand beter in staat was dichter bij zichzelf te blijven waardoor hij congruenter voor de groep stond.


Belangrijke overtuigingen die heel sterk naar voorkomen bij het doen van zijn doelvermogen en waar hij heel sterk vanuit gaat zijn:

- Het draait niet om mij persoonlijk maar om de inhoud.

- Bij weerstand is dit niet om mij maar om de inhoud of om de wijze van presenteren.

- Onrust creëer ik zelf, dus ik kan ook zelf rust creëren

Overzicht van de techniek

1. Ervaar jezelf

2. Visualiseer de presentatie

3. Roep rust op

4. Release

5. Kwikrelease

6. Treed naar buiten


De zes stappen zoals ze hieronder beschreven staan, zijn allemaal stappen die voor de presentatie plaatsvinden. Als deze stappen doorlopen zijn, levert dit een gevoel van rust op. Stap 5 is echter een stap die je tijdens de presentatie kunt herhalen, activeren.

 

Invulling van de stappen


1. Ervaar jezelf

- Zoek een plek op die voor jou goed voelt (K)

- Ga met je energie naar binnen (K)

- Sluit je ogen en ontspan je (K)

- Voel je lichaam (K)
Je gedachten zijn alleen nog bezig met het voelen van je lichaam (K)

Ga door naar de volgende stap als het hoofd leeg is, vrij van gedachten.


Voorbeeld

Ik zoek een plek op waar ik tot rust kan komen, liefst een aparte ruimte.
Hier kan ik helemaal in mezelf keren en ik ga met mijn energie en gedachten
naar binnen.
Ik ontspan mij en voel de aanwezigheid van mijn gehele lichaam, hierbij sluit ik mijn ogen. Ik doe dit net zo lang tot ik alleen nog maar voel, mijn hoofd is leeg, zonder gedachten.

2. Visualiseer de presentatie

- De presentatie gaat door je hoofd van het begin tot het einde.

- Stel je de perfecte presentatie voor en kijk naar de zaal, de mensen en de omgeving en met name naar je eigen houding en gebaren (Vr en Vc).

- Kijk naar wat je wilt zien, en hoor wat je wilt horen, voel wat je wilt voelen.
(Ar/K/Vc/Vr associeer)
- Zeg in jezelf "Het gaat niet om mij" (Ad).

- Word je op je eigen manier bewust van waar het dan wel om gaat...
 

Voorbeeld

De gehele presentatie gaat door mijn hoofd, de binnenkomst, de inleiding, de kern en de afsluiting. Ik kijk met name naar mijn eigen houding en gebaren. Ook de zaal met mensen zie ik al voor me. Ik associeer in het moment, kijk naar wat ik wil zien, horen, en naar wat ik wil voelen. En zeg tegen mezelf `Het gaat niet om mij`.

3. Roep rust op

- Roep rust op in je lichaam (zo nodig een hulpbron oproepen).

- Stel je voor dat de juiste energie van rust je lichaam binnenkomt en ongewenste energie je lichaam verlaat (Vr). Ondersteun dit evt. met handgebaren en ademhaling (neem de energie van rust op uit de lucht (EG, associeer).

- Breng deze energie van rust naar een bepaalde plek in je lichaam wat je prettig vind, en breng daar de energie van rust samen (K).

- Associeer tijdens al deze stappen.

Voorbeeld

Ik voel de juiste energie van rust in mijn lichaam stromen en tegelijkertijd de onrust uit mijn lichaam., Ik versterk dit met een gebaar, en adem energie van rust in uit de lucht. Ik voel deze ademhalingen in heel mijn lijf. Deze energie verzamel ik en breng het naar mijn maagstreek, dit geeft een warm gevoel.

4. Release

- Laat deze verzamelde energie van rust in een keer vrij (K/Vr/Vc)

Doe dit heel krachtig in beelden geluiden en gevoelens (K/Ar-c/Vr-c )

Zet het als het ware aan zoals je ook een gasbrander aanzet, het energieveld laait in een keer op (Vr)
- Ik zie vlammen(Vr) en hoor dat specifieke geluid(Ar) van vuur dat je hoort als je vuur middels gas laat ontsteken.

Voorbeeld van hoe de expert dit doet

- Voel en zie een veld van positieve energie van rust heel krachtig om je heen. (Vr/K)

- Of kijk maar wat voor jou werkt

- Beleef dit heel sterk en intens (Ar/K/Vr-c)

- Als het helemaal aanwezig is verdeel je het gelijkmatig.

- Associeer tijdens al deze stappen
 

Mijn eigen voorbeeld

Nu laat ik de energie van rust, die zich bevindt in mijn maag, in een keer heel krachtig los . Dit voelt als een warme deken en ik zie het veld sluiten om mijn gehele lichaam. Na een tijd neemt de kracht wat af en verdeelt de warme gloed zich gelijkmatig in alle rust om mij heen als een soort van dimlicht.

5. Kwikrelease

- Je bent weer geheel lijfelijk aanwezig in het hier en nu. (Stap er even uit).

- Associeer opnieuw

- Opladen en de `energie van rust` een aantal keren weer heel krachtig aanzetten

- Herhaal dit een aantal keren. Doe dit heel krachtig in beelden geluiden en gevoelens (K/Ar-c/Vr-c)

- Koppel (veranker) dit aan een plek in je gedachten zodat je dit heel snel kunt oproepen indien nodig, en zoek een aan en uitknop, ondersteun waar nodig fysiek.


Voorbeeld

Ik associeer opnieuw en herhaal stap 4 een aantal keren, ik doe dit zo krachtig mogelijk ik krijg hier veel positieve energie door. Ik geef dit ritueel een plek
in mijn mentale ruimte en zoek er een schakelaar bij. Voor mij is dit een interne schakelaar die gepaard gaat met een nauwelijks zichtbaar gebaar van mijn handen.


6. Treed naar buiten

- Treed met dit gevoel van rust naar buiten.(EG/K)

- Je 'energie van rust' is geactiveerd (K).

- Je gaat presenteren.... met rust.

Voorbeeld

Ik treedt met dit gevoel, dit energieveld van rust naar buiten. Ik blijf volledig bij mezelf, zonder in een rol te stappen. Ik ga de presentatie zaal binnen, en ervaar mijn energie van rust.

 

Wat is de belangrijkste stap?

Naar mijn mening is de belangrijkste stap van deze techniek stap 4: Het loslaten van de energie van rust door heel het lichaam. Het echt voelen en in beelden zien van een energieveld om je heen. Als je dit kunt, dit mentale anker kunt creëren en activeren, dan blijf je voortdurend in een gevoelsmatige toestand van rust en ontspanning.

 

About the Author Librarian

Librarian is geen auteur. Librarian is een administratieve service die artikelen uit de IEP bibliotheek op deze site beheert. Wil je contact opnemen met de auteur? Kijk dan bovenaan het artikel, daar staat de naam.

Leave a Comment: