Menu

Sprong in het onbekende… #3: Trouw zijn aan signalen

Dit is het derde en laatste deel van deze serie. Het gaat nog steeds over het aangaan van nieuwe, spannende, beangstigende of verontrustende uitdagingen.
Heb je deel 1 en 2 nog niet gelezen?

Hier staat deel 1
Hier staat deel 2


Deze keer is het thema: "Bij het tegemoet treden van het onbekende, is trouw zijn aan signalen van je zelf essentieel."

“Als ik een bepaald  gevoel van 'nee' krijg”...
Wat ook interessant was - en in mijn ogen  essentieel voor het springen of reizen of doen in ‘het onbekende’ - was het antwoord van de  parachutist op mijn vraag 
“Of er wel eens iets was misgegaan…?” 
“Nee” zei hij, “Ja wel niet helemaal volgens planning, maar echt mis,  dat ‘kan’ niet met parachute springen.” En hij vervolgde:

“Als ik een bepaald  gevoel van 'nee' krijg”, en hij wees naar zijn onderbuik, “ook al weet ik niet waardoor of waarom, dan luister ik daar naar en spring ik niet.” 


Het voorbeeld dat hij op mijn verzoek gaf was. “Een duidelijk  gevoel van ‘Nee, ik stap niet in", kreeg hij, toen hij de onbekende piloot richting het vliegtuig zag lopen. Ze zouden met de groep boven een nieuw gebied springen. Hij had op dat moment geen verklaring voor zijn weigering. Maar het gevoel vanuit zijn onderbuik respecteerde hij. 


Toen de rest opgestegen was, herinnerde hij zich ineens, dat hij de piloot een paar dagen daarvoor in de bar bij het vliegveld gezien had. En bij het zien van de drankconsumptie van de man had hij gedacht: “Die heeft een drankprobleem, die zou niet moeten vliegen.”


Wellicht zou het voor het verhaal extra overtuigend zijn als de groep niet of ontsteld terug kwam. Dat was niet zo. Gelukkig! Voor mij was dit voldoende. 

Ik had al een sterk voorbeeld. 

Mijn vader's eigen wijsheid
Zelf heb ik mijn bestaan te danken aan het luisteren naar zijn ‘gevoel’ door mijn vader. Als jongeman tewerkgesteld in Duitsland, rende hij tegen alle adviezen in, na een luchtalarm weer uit de schuilkelder. Slechts één persoon volgde zijn oproep om er uit te gaan. Iedereen in de kelder overleed. Een grote zwartgeblakerde massa... Mijn vader herinnerde zich, gehoord te hebben over een nieuw soort bommen, die mensen zouden laten stikken in schuilkelders. En hij hoorde ineens, bij het binnengaan van de schuilkelder, hoe de vliegtuigen anders klonken dan voordien. En rende er roepend weer uit.


Dit verhaal kende ik in mijn jeugd niet. Wel hoe hij in huis mocht komen wonen bij een collega, nadat zijn kamer platgebombardeerd was.  Een jong Duits stel,  zij zwanger van de tweede en een jong dochtertje van vier. Dat meisje nam hij vaak bij de hand toen ze daar moesten schuilen bij luchtalarm, terwijl haar ouders opa en oma mee namen. Het contact werd na de oorlog hersteld. En wij reden mijn ouders er een laatste keer heen, omdat ze zelf niet meer reden met de auto en de vrouw erg ziek was. Het was bijzonder om het sterke contact te zien, dat tussen hen bestond. Allen niet gewend om er veel woorden aan te geven. Maar bij mij kwam ‘als familie’ op. 


Twee soorten onzekerheid
Regelmatig hoor ik in coaching hoe mensen gespannen en onzeker zijn bij de start van iets nieuws, een nieuwe baan, het gaan trainen in een nog onbekend bedrijf of voor een nieuwe groep, mee op een groepsreis voor het eerst, samenwerking met een hoger geplaatste, …etc. 


Wat ze willen is vaak “meer zelfvertrouwen”. 

Wat verstaan ze daar onder? En ik luister.

Wil je vertrouwen op jezelf, wat je kan en weet? Vermogensniveau? Zo ja dan bestaan er veel NLP stappenplannen. In kaart brengen "Hoe doe jij je ‘geen zelfvertrouwen’?” geeft aanwijzingen voor welk stappenplan te kiezen.

Of wil je trouw zijn aan je Zelf, als er iets gebeurt... dat je iets niet kan, niet wilt, niet weet? Ihet dat onbekende, het ‘niet weten’?


Kun jij het verschil voelen tussen enerzijds twijfelen, je onzeker je afvragen ‘kan ik voldoende’, en aan de andere kant "Nee, ik wil niet verder, het is niet zuiver, er klopt iets niet, ik doe niet mee….? Wat zijn jouw referentie-ervaringen? En luister je naar dat laatste nee? Ben jij trouw aan je Zelf? 


Alleen als je trouw bent aan je Zelf, is het veilig om op ontdekkingsreis te gaan in een onbekend gebied… met een onbekende reisgenoot… Dat is mijn overtuiging. 

Hoe je uiting geeft aan dat ‘nee', kan sterk verschillen per context…. En wat is jouw overtuiging?


Nog even terug naar de duikplank
Ik kom nog even terug op die duikplank waar ik het in deel 1 van deze serie over had. Achteraf denk ik dat het herhaaldelijk springen van de hoge duikplank voor mij niet werkte, omdat ik sprong vanwege dat ‘de jongens er aan kwamen’. Het leren verspreiden van het angstgevoel zou mij enorm geholpen hebben. En het navragen ’waar ben je bang voor, en het samen voorbereiden…’ had ook geholpen, als erkenning. Nu deed ik het oplossingen bedenken zelf alleen… En het openstaan voor ‘vandaag niet, het voelt niet goed….’ zoals ik dat een paar jaar geleden in een voorlichtingsfilmpje zag…? Een jongetje dat terugliep van de hoge duikplank… Ik weet niet meer wat er bij hoorde… Het was assertief, omdat hij iets aan zijn luchtwegen had? Zo heb ik het onthouden. Of misschien heb ik dat er van gemaakt.  Maar ik had wel iets van Yes! Dat er een keuze mogelijk is, i.p.v. dwang van een ander, van de cultuur of aan jezelf opgelegd!


Hieronder staan alle stappen van 'De sprong in het onbekende'-proces, zoals ik ze ooit overdroeg in een workshop. Mooie nieuwe ontdekkingen toegewenst op het terrein van jouw interesse. 


Anneke Meijer


Omgaan met de angst voor de 'sprong'
Het hele proces

met dank aan parachutist en NLP-masterpractitioner Hans Polak

1

Voorbereiding

Herken dat het gaat om een angst voor iets in de toekomst, onbekende ervaringen (bijvoorbeeld een nieuwe baan, de eerste keer dat…. je een lezing gaat geven, een reis gaat maken, e.d.…)


Vertel het verhaal van de parachutespringer

Doel: Voorbereiden, erkennen dat angst hoort bij spannende dingen doen ipv angst elimineren.


Doe deze vier oefeningen                                              

 • Omgaan met angst: verspreiden
 • Voorbereiding: veilig landen
 • Trouw aan je zelf: herken jouw nee!
 • Openstaan voor het nieuwe: het leren.

Deze vier worden nu een voor een nader uitgewerkt.

2

Energie verspreiden

1. B vraagt A: Kun jij de volgende overtuigingen aannemen?

 • Angst is energie in een bepaalde vorm, waardevolle energie die ik kan gebruiken.
 • Mijn lichaam is er voor mij.

B observeert A. Zijn er incongruenties? Zo ja, stel de overtuigingen zo bij dat de essentie behouden blijft en ze beter passen bij A. 

Als er een incongruentie blijft, benoem het, laat A afspreken met zichzelf om er aandacht aan te schenken en vraag A om te doen als-of er een verandering heeft plaatsgevonden, waardoor de overtuigingen kloppend voor A zijn.

B let op de ecologie!


2. B vraagt A om een situatie in gedachten te roepen, waarbij A "angst voor het onbekende"ervaart. 

 • B vraagt A om in gedachten vooruit te gaan in de tijd tot vlak voor het moment waarop A de angst gewaar wordt.
 • B laat A vervolgens in dat moment stappen en vraagt:  "Waar in je lichaam ervaar je die angst?" ( Eventueel: wat voor een vorm, kleur heeft die angst?)

3. B instrueert A: "Laat deze energie zich verdunnen en zich zó verspreiden door je lichaam dat het goed werk doet."

"Ervaar hoe je lichaam functioneert met deze energie (vaak alertheid)"


 • B observeert A m.n. terwijl A de energie laat verspreiden, welke houding, ademhaling, gebaren zijn kenmerkend. Welke kunnen als anker voor A gaan dienen om energie te laten verspreiden?
 • Doe het desgewenst nogmaals. Laat A daarna zelf de energie omzetten. Bepaal momenten om dit te doen.
 • De energie voelen, zien, horen verdunnen en verspreiden kan behulpzaam zijn.

3

Zie jezelf veilig landen

B geeft aan A deze instructie:

 • Stel je voor dat jij je voorbereidt op jouw ‘sprong’.
  Pas het verspreiden van de angst toe indien relevant.
 • Zie op ooghoogte voor je een lijn naar de toekomst. Zie de activiteit/sprong voor je en zie je zelf gezond, veilig, succesvol aan het eind van de activiteit. Associeer er in, geniet. Dissocieer en hang dat als een scherm aan het einde aan de lijn.
 • Plaats relevante leerervaringen op de juiste plek op weg naar de afronding. Zie mogelijke hindernissen en zie jezelf doen, wat nodig is om met deze mogelijke hindernissen om te gaan. Associeer en stel het bij voor deze ervaring. Dissocieer en hang die ervaringen aan de lijn. Doe dit tot je merkt, er melden zich geen nieuw soort hindernissen.
 • Laat de lijn met hulpbron-beelden van daar in toekomst  naar hier  naar achteren, via een handgebaar samenkomen  (harmonica) tot een pakket en stop het als het ware in je lijf… (bij je heup of elders als dat passender is).
 • Ervaar hoe het is om die voorbereiding te hebben. (Een gevoel van ik ben klaar, heb het in huis, o.i.d.).

4

Herken jouw 'Nee!'

 • Na het vertellen van het voorbeeld van de parachutist en een eigen voorbeeld, Ga na wanneer jij zo’n Nee–ervaring had. 
 • Wat is het verschil met de ervaring van angst? Breng het gevoel in kaart m.b.v. submodaliteiten, zodat je het goed kan herkennen.
 • Hoe ging jij er mee om? Wat heb je nodig om er naar te luisteren? (evt. NLP werk)
 • Vraag je onbewuste om jouw Nee duidelijk en helder te laten ervaren op momenten die echt relevant zijn voor je welzijn. En zeg toe dat je zult luisteren, ook als je het nog niet begrijpt. (Communiceren met een gedeelte).


5

 Sta open voor nieuwe ervaringen

 • Ga na wanneer jij openstond voor nieuwe ervaringen. Echt benieuwd was ‘wat er nu te leren en ervaren was’. Dat kan op een heel ander terrein spelen. Exploreer het openstaan met dissociatie en associatie (VAKOG, submodaliteiten).
 • Veranker ‘het openstaan' aan de getoonde beweging en gehoorde uitspraak of aan een armen openend gebaar met als uitspraak: ‘Ik ben benieuwd …wat ik deze keer ga leren..’


About the Author Anneke Meijer

Psychologe, NLP-trainer, provocatief coach, directeur IEP --- Introduceerde in 1981 – samen met Jaap Hollander – NLP in Nederland en is mede-oprichtster van het IEP. Zij geeft binnen het IEP NLP Practitioners- en Masterpractitionersopleidingen, een deel van de opleiding Provocatief Coachen, daarnaast coaching en supervisie. --- Zij is binnen het geheel van de IEP-opleidingen in belangrijke mate verantwoordelijk voor de samenhang van de diverse modellen en het algemene beleid. --- Zij ontwikkelde verschillende NLP-technieken o.a. de ‘I-Wonder strategie’ en het ‘Binnen-Buiten model’, tal van didactische NLP-oefeningen en is mede-auteur van ‘NLP in Nederland’ en het Nano Tech Power Deck. --- Lid van de Internationale NLP Leadership Summit

Leave a Comment: