Menu

Sprong in het onbekende… # 1: De energie verspreiden

Dit is het eerste deel van een serie van drie artikelen, die helpen bij het aangaan van nieuwe, spannende, beangstigende of verontrustende uitdagingen.

Hoe ga je om met angst voor het nieuwe, onbekende?


Deel 1:  Omgaan met plotseling opkomende angst voor een ‘sprong’: vlak voor je iets nieuws en onbekends wilt gaan doen. Dat kan een presentatie zijn, een optreden, een sport prestatie, een nieuw team ontmoeten, etc.


In onze NLP Masterpractitioners opleiding leren wij de deelnemers hoe je bijzondere vermogens van iemand kan ‘modelleren’. Met modelleren bedoelen we, deze zodanig in kaart brengen wat iemand goed kan, dat jij zelf en andere het kunnen leren. Voor ons is dat een essentie van NLP. Overigens, ook het in kaart brengen hoe iemand zichzelf juist gespannen kan maken, kan het aangrijppunt blootleggen voor de meest effectieve veranderingsstap. Maar dit terzijde.


Ooit modelleerde ik in een opleidingsgroep een deelnemer die zei “ik kan goed omgaan met angst”. Vele hoofden draaiden zich naar de spreker toe, toen hij dit uitsprak. Dit was duidelijk een  favoriet onderwerp in deze groep. Het antwoord op mijn vraag “Hoe weet je dat?” luidde zoiets als ‘ik spring parachute als hobby, ook in een groep, op steeds nieuwe locaties en met steeds nieuwe figuren in de lucht. En elke keer voel ik voor de sprong weer angst opkomen. Daar kan ik nu goed mee omgaan”. 


Voldoende bewijs voor mij. Ik herinnerde mij direct het verstijvende gevoel dat mij steeds weer overviel als ik op het puntje van de hoge duikplank stond als kind tijdens het  schoolzwemmen. Mijn ogen bleven hangen op het blikken donkerrode reclame bord voor me. Ook de 10e keer, toen ik wist dat ik goed terecht kwam in het water en daaraan kon denken tijdens het omhoog klimmen. Ook nadat ik er voor zorgde, dat ik de laatste was die de plank opklom, zodat ik terug kon, mocht dat nodig zijn. Maar teruggaan durfde ik niet onder de ogen van de jongens  van de parallel klas, die op de balustrade kwamen aanlopen. Als zij eraan kwamen, dan  sprong ik: het viel mee. En toch kwam de volgende keer die angst vlak voor mijn sprong weer op.


Angst voelde de parachutist ook, vertelde hij. Bij elke sprong 2 keer.  Steeds terwijl hij bezig was met zorgvuldig zijn parachute controleren, alvorens in het vliegtuig te stappen.  En steeds staande in de open deur van het vliegtuig, vlak voor hij sprong.

En hij had ontdekt, dat dat heftige gevoel in zijn lijf, hij wees naar zijn maag, “gecondenseerde, samengebalde energie” was. Hij zag het ingedachten als een rode bal. En als hij die energie uitnodigde om zich te verspreiden over zijn hele lijf, dan ging het verlammende gevoel over in een lichte, behulpzame spanning, alle zintuigen klaar voor wat komen gaat ……


Wow, simpel. In plaats van negeren of wegduwen van het gevoel, juist die ‘energie' de ruimte geven, zodat het zijn goede activerende werk kan doen. 


Bij het verspreiden van de energie kwam bij mij het beeld op van een druppel zwartblauwe inkt, dat in een glas water verdund wordt tot heel licht blauw……….


Een jaar later ging ik na jaren anderen aankondigen, voor het eerst zelf een openingslezing geven voor ons IEP congres met ruim 300 mensen. Ik  liep goed voorbereid met lichte spanning naar het podium. En daar in coulissen, vlak voor het opgaan, was dat heftige gevoel boven mijn maag……….. een afsluitende bal….

En ja, het werkte, het verspreiden, ….... ik liep wat rustiger dan gepland naar het katheder om mezelf de tijd te geven. Daar stond ik, ... klaar… met voldoende energie…. 


En ik herinnerde me die andere goede tip:  Ga op zoek gaan naar vriendelijke en neutrale ogen ….. en die waren er voldoende …. 


Tijdens het modelleren ontdekte ik nog meer behulpzame strategieën. Daarover straks. Eerst veel plezier met het verspreiden van de energie en en het verspreiden van dit vermogen.


Deze instructie is geschreven voor een tweetal, A en B, waarbij A degene is die anders wil leren omgaan met de angst en B hem of haar helpt.Omgaan met de angst voor de “sprong”

1

De overtuigingen

B vraagt A: Kun jij deze twee overtuigingen aannemen?

  1. Angst is energie, in een bepaalde vorm, waardevolle energie die ik kan gebruiken.
  2. Mijn lichaam is er voor mij.

B observeert A.
Zijn er incongruenties?
Als er incongruenteis zichtbaar zijn, stel dan de overtuigingen zo bij dat de essentie behouden blijft en ze beter passen bij A.

Als er een incongruentie blijft, benoem het, laat A afspreken er aandacht aan te schenken en vraag A om te doen als-of  er een verandering heeft plaatsgevonden, waardoor de overtuigingen kloppend voor A zijn.

Dan kan er nu geoefend worden.


B: let op de ecologie!

2

De situatie

B vraagt A om een toekomstige situatie in gedachten te roepen, waarbij A "angst voor het onbekende” ervaart.

B vraagt A om in gedachten vooruit te gaan in de tijd tot vlak voor het moment waarop A zich de angst gewaar wordt.

B laat A vervolgens in dat moment stappen en vraagt:  "Waar in je lichaam ervaar je die angst?" 
(Eventueel: wat voor een vorm, kleur heeft die angst?)

3. B instrueert A: "Laat deze energie zich verdunnen en zich zó verspreiden door je hele lichaam dat het goed werk doet."

"Ervaar hoe je lichaam functioneert met deze energie” (vaak alertheid)

B observeert A m.n. terwijl A de energie laat verspreiden, welke houding, ademhaling, gebaren zijn kenmerkend. Welke kunnen als anker voor A gaan dienen om energie te laten verspreiden?

Doe het desgewenst nogmaals. Laat A daarna zelf de energie omzetten. Bepaal momenten om dit te doen.

De energie voelen, zien, horen verdunnen en verspreiden kan behulpzaam zijn.

3

De energie verspreiden

B instrueert A: "Laat deze energie zich verdunnen en zich zó verspreiden door je hele lichaam dat het goed werk doet."

"Ervaar hoe je lichaam functioneert met deze energie” (vaak alertheid)


B observeert A m.n. terwijl A de energie laat verspreiden, welke houding, ademhaling, gebaren zijn kenmerkend. Welke kunnen als anker voor A gaan dienen om energie te laten verspreiden?


Doe het desgewenst nogmaals.


Laat A daarna zelf de energie omzetten.


Bepaal momenten om dit te doen.


De energie voelen, zien, horen verdunnen en verspreiden kan behulpzaam zijn.

About the Author Anneke Meijer

Psychologe, NLP-trainer, provocatief coach, directeur IEP --- Introduceerde in 1981 – samen met Jaap Hollander – NLP in Nederland en is mede-oprichtster van het IEP. Zij geeft binnen het IEP NLP Practitioners- en Masterpractitionersopleidingen, een deel van de opleiding Provocatief Coachen, daarnaast coaching en supervisie. --- Zij is binnen het geheel van de IEP-opleidingen in belangrijke mate verantwoordelijk voor de samenhang van de diverse modellen en het algemene beleid. --- Zij ontwikkelde verschillende NLP-technieken o.a. de ‘I-Wonder strategie’ en het ‘Binnen-Buiten model’, tal van didactische NLP-oefeningen en is mede-auteur van ‘NLP in Nederland’ en het Nano Tech Power Deck. --- Lid van de Internationale NLP Leadership Summit

Leave a Comment: