Menu

Let op, maak het niet te simpel!

Wat ik mooi vind aan Mindsonar is de nuance, de verfijning. Je brengt het denken van iemand (of een team of een organisatie) voor een bepaalde context in kaart. De uitslag geeft een kleurrijk beeld hoe iemand denkt, voelt, doet en waarneemt in een bepaalde situatie en biedt aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling, indien gewenst. De grafiek in de MSrapportage laat zoveel staafdiagrammen zien dat je dit genuanceerde, rijke beeld niet kunt terugbrengen tot 1 boute conclusie.

Jennet1

 

Een makke waar veel andere tests wel last van hebben. Dat komt niet door de tests zelf en ook niet door de trainers en coaches die de test gebruiken en de diepgang en de nuances kennen en overbrengen. Het gebruik van 4 tot 8 kleuren maakt een test niet alleen vriendelijk in gebruik, het maakt het ook verleidelijk om iemand te typeren met 1 max. 2 kleuren.

Laatst bij een kennismaking tijdens een training, stelde iemand zichzelf voor als ‘ik ben blauw-rood, dus pas maar op’. Een deel van de groep keek verbaasd en glazig bij deze geheimtaal. Een paar anderen reageerden met soortgelijke taal ‘ik niet, ik ben geel en ‘ik ben ook rood’. Het is nog maar de vraag of iedereen dezelfde test in gedachten had. Ging het om de kleuren en hun betekenis zoals die gebruikt worden bij Spiral Dynamic? Insights? Lumina Spark? Management Drives? De Bono? De Caluwé?

Wat ik er op tegen heb, is dat zulke conclusies iemand vastzetten. Jij bent zo. In bovenstaand voorbeeld doet iemand het zelf. Ik ken ook voorbeelden waar anderen gevraagd en ongevraagd, gepast en ongepast iemand typeren als ‘jij bent …[vul een kleur naar keuze in] hè’. Dat mij dat irriteert zegt natuurlijk iets over mezelf. Mijn passie voor Mindsonar heeft juist te maken met de mogelijkheid tot nuance. Ik vind de gedachte dat we onze denkstijlen meer of minder ‘aan’ kunnen zetten in een bepaalde context prettig. Ik geniet van de enorme variatie die mogelijk is in profielen. Ik vind het mooi om Mindsonar in te zetten voor verdere groei en ontwikkeling.

Echter, in Mindsonar hebben we, naar mijn mening, een beetje eenzelfde valkuil geïntroduceerd met de waardencategoriën van Graves. De waardencategorieën van Graves (verder uitgewerkt door Cowan en Beck (Spiral Dynamics)) passen mooi bij Mindsonar omdat ze ook uitgaan van context afhankelijkheid. Deze categoriën zijn toegevoegd om bij teams en groepen waarden te kunnen vergelijken. Stel dat iedereen respect belangrijk vindt, maar voor de 1 is dat gekoppeld aan de rode waardencategorie ‘power en getting respect’ en voor de ander aan de groene waardencategorie ‘community and harmony’ dan geeft dat inzicht in de zeer waarschijnlijk verschillende betekenis en inhoud die aan de waarde respect wordt gegeven. Naast het vergelijkbaar maken van criteria helpt Graves ook om beter te begrijpen wat een criterium voor iemand inhoudt. Het voegt informatie toe aan de criteria die voor iemand belangrijk zijn in een bepaalde context.

Jennet2

 

Maar de zeven waardencategoriën die we in Mindsonar meten, maken het ook hier verleidelijk om te zeggen ‘hij is groen’ of zij is ‘oranje’. Sinds ik de Certificatie Training geef merk ik pas hoe verleidelijk het kan zijn voor deelnemers om hiermee aan de haal te gaan. De context waarvoor de test is afgenomen wordt dan al snel vergeten en het betere of slechtere ‘waarzeggen’ begint.

Een oproep aan mijn mede Mindsonar Professionals: laten we de waarden categorieën in Mindsonar gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Niets meer en niets minder. En laten we ons vooral richten op de verfijnde meting die Mindsonar biedt, die statistisch is getest, valide en betrouwbaar is en gericht is op de veranderbaarheid van denkstijlen!

Happy Profiling!
Jennet Burghard

About the Author Posting

Posting is geen auteur. Dit is iemand van IEP Support, die een artikel van de auteur aangeleverd heeft gekregen en in de IEP bibliotheek (Blog) heeft geplaatst. De auteur is degene die bij het artikel staat aangegegeven.

Leave a Comment: